DOKUMENTAR : Altmann - Ove Johan Kleophas Fredriksen Altmann - bilder av hans maleri- og mobelproduksjon


1 | 2 | 3 | 4 | SIDE 5 | 6 | 7
Ove Johan Altmann - Motiv: Øst-Grønland

 

Dette maleriet med motiv fra Øst-Grønland har en skade i et hjørne, og er lagret hos meg.Ove Johan Altmann - Noe av hans møbelproduksjon

 

Ove Johan Altman var utdannet møbelsnekker.

Dette bordet som er i Knut Øiens eie er laget av han.Ove var Knuts oldefar.

 

 


Ove Johan Altmann - Noe av hans møbelproduksjon

 

Ove Johan Altman var utdannet møbelsnekker.

Dette skapet som er i Knut Øiens eie er laget av han.

Ove var Knuts oldefar.

 

 


Ove Johan Altmann - Kai Haugens samling: Motiv: Hammerfest

Kai Haugen, som kontaktet meg i desember 2016 sier at dette signerte maleriet er med motiv fra Hammerfest. Det er 110 x 35 cm  og skal vise Hammerfest før bybrannen i 1890 da nesten halvparten av byens hus brant ned. Både dette og det andre med motiv fra Tromsø ble tatt med fra Stalheim i Tromsø av Agnes Erlandsen (f. 1901) da hun fikk jobb som telegrafbestyrer i Kristiansand. Hun var datter til jacob Reinhart Erlandsen (f. 1869) og kona Laura (f. 1872). Ved folketellingen i Tromsø i 1910 viser det seg at de bodde i Vetregata der også Jens Julius Øien og kona Fredrikke Altmann Øien bodde. Fredrikke var også datter av maleren, så det er vel sannsynlig at Erlandsen fikk dette som betaling eller gave. Erlandsen var visstnok tømrer.

 

Takk til Kai Haugen som bor i Kristiansand (2017).

 


Ove Johan Altmann - Kai Haugens samling: Motiv: Tromsø

I desember 2016 ble jeg kontaktet av Kai Haugen, Kristiansand, som sier om dette maleriet:

Maleriet er 64 x 40 cm og har omtrent samme bakgrunn som bildet "Tromsø havn med Laura", og viser den gamle bebyggelsen rundt 1880?

Maleriet er som mange andre usignert, og kommer fra familien Erlandsen (Kai Haugens svigerfamilie) på Stalheim på Tromsøya. Jeg (Hugo Øien) husker familien Erlandsen fra oppveksten som familievenner, og husker spesielt navnet Arne Erlandsen (f. 1910). Så det er ikke usannsylig at dette maleriet er kommet i deres eie enten som gave eller som betaling.

 

Takk til Kai Haugen for dette.

 1 | 2 | 3 | 4 | SIDE 5 | 6 | 7

<< Tilbake
Besøksstatistikk