DOKUMENTAR : Øien - Jens Julius Øien / en Ishavsskipper


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SIDE 7 | 8 | 9 | 10
Jens Julius Øien - Lauras mannskap 1911

 

Her er et bilde av Lauras manskap på isen ved Grønland i 1911. Bildet er hentet fra et fotoalbum Grev Hugo von Kostersitz laget fra turen til Øst-Grønland sommeren 1911. Desverre er det ingen tekst eller navn til bildene i albumet.

På enkelte bilder heiser de død isbjørn og sel ombord.

 

 


Jens Julius Øien - M/S Conrad Holmboe

 

M/S "Conrad Holmboe" het tidligere "Fredrikke",
ble innkjøpt under første verdenskrig.
Som "Fredrikke" hadde Jens Julius Øien eid skuta.
I 1923 eide Det Geofysiske Institut skauta, som skulle avgårde med utskifting av mannskaper på Jan Mayen og Grønland.

Utdrag fra Ishavsskutenes historie III av Odd Magnus Heide Hansen (høsten 2000):

M/S ”Conrad Holmboe” het først ”Governor Russel”, senere ”Fredrikke” i Jens Øiens eie.
Fartøyet var bygd i Essex, Massachussets i 1892. Den var 94,6 fot lang, 25 fot bred, dybden var 10,4 fot. Tonnasjen var på 132 registertonn og 56 nett registertonn.
Da skuta kom til Norge i 1917, ble det gjort en del endringer, bl.a. fikk den installert en to-takts Bolinder-motor på 120 HK effektiv kraft.
Det Geofysiske Institutt hadde fraktet alt av utstyr og mannskaper fra 1917 til den siste turen i 1923, og alt hadde fungert etter planene. I 1923 var avgangen satt til den 4. juli, men ”Conrad Holmboe” ble forsinket med hjembringelse av to døde fra stasjonen Quadehuk på Svalbard. Skuta måtte i tillegg gjennom en del reparasjoner.
Med i besetningen på denne turen var bl.a.den kjente, og senere legendariske Jens Øien, som islos. Denne turen ble hans 15. grønlandstur.
Forsinkelsen betød ikke så mye fordi isen utafor Myggbukta ikke var gått opp. Isforholdene på Grønland var ekstreme dette året.
Den 19. juli forlot ”Conrad Holmboe” Tromsø.

(En av mannskapene som skulle til Jan Mayen var Kvive Andersen, som i 1925-26 og 1929-30 overvintret med Jens Øien's sønn Fritz på Jan Mayen.)

Den 31. juli – 1. august var skuta kommet så langt vest at mannskapet fikk et glimt av Grønland i tåketeppet som hadde omkranset båt og mannskap helt fra Jan Mayen.
Det var alvorlige ismasser som skulle forseres, og ”Conrad Holmboe” ble fast i isen. Islos Jens Øien var en vant kar i dette farvannet. Han hadde vært skipper på ”Laura” på tidligere ekspedisjoner.
Store isflak omkranset skuta, og man var redd for at de skulle begynne å skru i strømmen med det resultat at skuta ble knust. Derfor ble det skutt ut en dokk i et stort isflak, slik at skuta kunne ligge trygt. Imidlertid kom skuta i klem og fikk en lekkasje i akterstevnen. Isen satte seg, og roret ble presset i borde og rorsegmentet brakk. Dette medførte at en del av hytten ble fjernet. For å avhjelpe situasjonen ble skutas baug satt opp på en storis for å fordele trykket.
Det hjalp.
Unnsetningsfartøyet M/S ”Polarulv” var gått fra Tromsø og la kurs mot iskanten. ”Polarulv” var på størrelse med ”Conrad Holmboe”.
Det skulle vise seg å bli vanskelig å komme ”Conrad Holmboe” til unnsetning. Ismassene som beveger langs Grønlands kyst følger havstrømmene, og staller opp på de mange hindringer som ligger langs kysten i form av landtunger og grunner med store fjellformasjoner under havets overflate.
Når isen stopper opp og resten av ismassene beveger seg videre, skaper dette isskruing, og midt oppe i dette var skut ”Conrad Holmboe”. Det ble store lekkasjer på skuta, og man sikret seg ved å sette opp telt på isen med proviant og annet livsnødvendig utstyr. Kulda var var også et problem med –30 grader.
”Polarulv” ankom iskanten utafor ”Conrad Holmboe” 21. september, men nådde ikke helt frem.
”Conrad Holmboes” problemer ble etter hvert så store at islos Jens Øien ikke ville sjanse på å forhale. Han mente at skuta nå var i en slik forfatning at skulle den komme ut i åpent vann for raskt, ville den gå rett til bunns. Mannskapet hadde tidligere flyttet tyngden i skuta så langt akterut at de fikk baugen opp på et isflak. Da fikk de foretatt litt tetting slik at man holdt lekkasjene i sjakk.
”Polarulv” må ha vært fast i isen, men skutene nærmet seg sakte hverandre. Det blåste opp til storm, og de ble ført av gårde med sørpeisen uten å treffe de store isfjellene som lå i nærheten.
Søndag 6. oktober løyet stormen og skutene fikk øye-kontakt i en avstand av 6 kvartmil.

De kom seg etetrhvert ut av isen, men "Conrad Holmboe" hadde fått så hard medfart i isen og påfølgende storm, at den måtte kondemneres etter inspeksjon på Island. Kjølen var knekt 2 steder, flere spanter brukket, og mye av ishuden var knust.
Skuta endte sine dager som fundament under ei kai i Isafjordur på Island.

 


Jens Julius Øien - M/S Fredrikke

 

M/S "Fredrikke" på fangst i Kvitsjøen - eller Hvitehavet som man sa i 1917. Den ble ført av Jens Øien.
"Fredrikke" skal etter den tids standard ha vært et prektig fartøy.
Skuta ble senere solgt til Det Geofysiske Institut og skiftet navn til M/S "Conrad Holmboe".
Jens Øien ble i 1905 valgt til formann i Tromsø Skipperforening (for 1 år).

I følge heftet "Ishavsfangst gjennom 100 år" utgitt av Tromsø skipperforenings 100-årsjubileum i 1979, gikk mange senere kjente ishavsskippere fra Tromsø i god skole hos erfarne ishavsskippere som f.ex. Jens Øien.

 


Jens Julius Øien - M/S Fredrikke

 

Et annet foto av "Fredrikke" eid av Jens Julius Øien.
Etter at skuta ble solgt skifta den navn til "Conrad Holmboe". (se annet sted på siden)

 


Jens Julius Øien - M/S Fredrikkes dagbok 1918-1920

 
Pdf-fil av dagboka til Fredrikke for tidsrommet 1918 - 1920 rommer mange detaljer.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SIDE 7 | 8 | 9 | 10

<< Tilbake
Besøksstatistikk