DOKUMENTAR : Øien-slekta


1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5
Fritz Øien - Kirkebok

 

Utskrift av kirkeboka der Fritz Øien er nr. 3 ovenfra.

Farens etternavn er innskrevet feil som Øyen i stedenfor Øien.

Han er født i 1899, men kirkeboka er tydeligvis ført først i 1900.

 

(etter at du har klikka på bildet kan det forstørres en gang til ved å før musepeker helt ut i nedre høyre hjørne til det dukker opp en figur. Klikk på fig og bildet forstørres)

 


Fritz Øien - United States Antartic Service Medal

 

Brev fra USA's Department of Defence, ved United States Antarctic Projects Officer, datert December 9, 1964 til Margareth Øien, der Fritz Øien tildeles Antarctic Service Medal posthumt (etter sin død).

 

(bildet kan forstørres 2 ganger for å bli bedre lesbart ved først å klikke på selve bildet, deretter på fig. som dukker opp når musa  flyttes ned i høyre hjørne av bildet)

 


Fritz Øien - Minneord i Polar-Posten 1966

 

I Polar- Posten nr. 1 - 1966 skrev Stanislaw Siedlicki minneord om sin venn Fritz Øien (som døde nær 3 år tidligere). Dett er en rørende god historie om en god venn.
Stanislaw var en polsk polarforsker som ble kjent med min far på Bjørnøya under det andre internasjonale polaråret i 1932-33. Etter den tid kan jeg huske at disse var venner livet ut. Stanislaw var en kjær venn som ofte var på besøk. Han bosatte seg etterhvert i Trondheim, etablerte familie, og døde der.

 

Artikkelen kan du lese ved å trykke på PDF til venstre.

 

 


Fritz Øien - Polsk medalje (Polonia Restituta) tildeles

 

Fra Aftenposten 1. sept. 1959 er denne teksten hentet:

-Ved en mottagelse i den polske ambassade i går fikk formannen i Arktisk Forening i Tromsø, Fritz Øien, ordenen "Polonia Restituta", en av de høyeste utmerkelser som Polen utdeler i fredstid. Ambassadør Albert Morski opplyste ved overrekkkelsen, at Øien gjennom en årrekke har hjulpet polske forskere. Ambassadøren takket på meterologenes, geologenes, geografenes og glasiologenes vegne, og bragte en spesiell takk fra den polske regjering og det polske vitenskapsakademi. Han fremhevet Øiens vennskapsforhold til mange av deltakerne i de ekspedisjoner Polen har sendt til arktiske farvann i forbindelse med det geofysiske år -.

 

Oversatt fra polsk (av Witold Pokraka) står det i ordens-legitimasjonen

 

               DEN POLSKE

        FOLKEREPUBLIKKEN

          LEGITIMASJON

            Nr D-13580

 

 

 

 

 

            WARSZAWA 

           Den 4. juni 1959

 

               IFØLGE VEDTAKET

             AV STATSRÅDET

              den 4. juni 1959

              er borgeren

               Øien Fritz

        BLITT HEDRET MED

     OFFISERKORSET TIL

          ORDENEN

 AV DET GJENREISTE POLEN

              FORMANNEN

             AV STATSRÅDET

                                    (sign

 

Anmerkninger:

Ordet legitimasjon og legitymacja ligner hverandre ettersom dette ordet er av latinsk opprinnelse.

Min far blir betegnet som "borger". I de polske embetsmessige skrifter fra den tid omtalte man mottakeren som "borger" i stedet for "herr" eller "fru".

"Ob." er en forkortelse av "obywatel" hvilket betyr "borger".

 


Fritz Øien - Polske forskeres kontakt i Tromsø

 

Bildet og teksten av/om Fritz Øien er henta fra den Polske boka "Dom pod Biegunem" ("Huset ved polen")  av Stanislaw Siedlecki (Warzawa 1964).
Boka omhandler i tekst og bilder polske forskeres arbeid på Svalbard (Hornsund) i årene 1957/58 og 1959 og 1960.
Flere av disse forskerne kjente han fra overvintringer på Jan Mayen og Bjørnøya før krigen.

I april 2006 fikk jeg teksten under bildet oversatt av en venn i Polen (Witold Pokraka ).

 

Oversettelsen lyder slik (etter at jeg har korrigert språket litt):

 

"Fritz Øien - vår store venn og en uerstattelig hjelper i Nord-Norge av ekspedisjonene våre. Han var formann i Arktisk Forening i Tromsø og leder av  radiotjenesteavdelingen i Værvarslingen for Nord-Norge. Han var venn av mange polarforskere fra hele verden, og deltaker av en rekke polarekspedisjoner.

Han var mange ganger leder av norske radiostasjoner på øyene i Det Fjerne Nord.

Under den siste krigen var han en tapper leder av den ensomme norske stasjonen på øya Jan Mayen.
I løpet av Det Annet Polaråret 1932/33 overvintret han sammen med sin hustru  og barnet sitt
(Min anm: sønnen Bjørn) på Bjørnøya der han drev en norsk radiostasjon i nærheten av den polske stasjonen. I løpet av gjennomføringen av de siste polske ekspedisjonene på Svalbard var hjelpen hans høyt verdsatt. Han var vår "uoppnevnte ambassadør" i Tromsø. Han hjalp oss med store saker og små saker.

I året 1958 og 1959 besøkte han oss to ganger i Hornsund.

Han døde i Tromsø i 1963 etter at han var kommet tilbake fra en ekspedisjon til en antarktisk stasjon på Sydpolen."

 

Min anmerkn til dette:

Her er en faktiske feil vedr. "at han var kommet tilbake fra en ekspedisjon til en antarktisk stasjon på Sydpolen".

Det korrekte er at han var på Sydpolen en kort tur høsten 1962 etter en invitasjon og i regi av det Amerikanske Utenriksdepartement.

 

 

 1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5

<< Tilbake
Besøksstatistikk